Opći uslovi korištenja stranice

G-Petrol d.o.o. stalno ažurira informacije na svojim web stranicama. Uprkos tome, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga G-Petrol d.o.o. ne može preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija sa ove web stranice u svakom trenutku. Zbog toga je stranica  samo informativnog karaktera i G-Petrol d.o.o. se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj web stranici. Isto važi i za sve druge web stranice, na koje se upućuje pomoću hyperlinka. Uspostavljanje veza sa takvim web stranicama vrši se na sopstveni rizik. G-Petrol d.o.o. nije odgovorna za sadržaj tih web stranica.

Isključena je bilo kakva odgovornost G-Petrol d.o.o. (uključujući i nepažnju) za štete ili posljedične štete koje nastanu pozivanjem na sadržaj web stranice ili njenim korištenjem (odnosno zbog nemogućnosti pozivanja ili korišćenja).

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti niti distribuirati trećim licima u komercijalne svrhe.

Materijal/sadržaj na stranici je dostupan pod uslovima „Creative Commons Autorstvo 3.0 Srbija“ licence i može da se koristi pod uslovom da se navede izvor informacija, odnosno zvanična Internet prezentacija G-Petrol d.o.o.