Ostvarite bonus

Pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama sa karticom „Zajedno na putu’’ ostvarujete određeni bonus*. Bonus se obračunava dan nakon Vaše kupovine i deponuje na karticu. Ukoliko je kartica aktivirana možete ga odmah koristiti, a vrijednost ostvarenog bonusa zavisi od nivoa Vaše kartice. Srebro, zlato i platina su nivoi koje Vaša kartica može imati, a uslovljeni su iznosom Vaše mjesečne potrošnje u prethodnom mjesecu.

Tabela ispod prikazuje nivo Vaše kartice odnosu na iznos Vašeg potrošnje iz prethodnog mjeseca.

Potrošnja u prethodnom mjesecu Nivo Kartice u tekućem mjesecu
0-200KM SREBRO
200-350KM ZLATO
350KM i više PLATINA

Tabela ispod prikazuje sistem sakupljanja bonus poena:

Na početku Vaš nivo je Srebro i svaka Vaša kupovina nagrađuje se od 0,01 do 0,03 KM po litru goriva, dok se svaka kupovina dopunskog asortimana nagrađuje od 1% do 10% bonusa u odnosu na iznos računa za artikle iz dopunskog asortimana. Tačan procenat bonusa kod artikala u prodavnici zavisi od grupe kojoj pripadaju artikli. Za većinu artikala, sa nivoom Srebro, to je 1%, dok kroz specijalne pogodnosti za sendviče, ulja i maziva i uslugu autopraonice ovaj bonus može biti uvećan i do 10%.

Kada u toku mjeseca ostvarite potrošnju veću od 200KM, Vaš nivo u sljedećem mjesecu napreduje u Zlato, te Vašu kupovinu nagrađujemo sa većim bonusima u iznosu do 0,06 KM po litru goriva ili do 20% za artikle iz dopunskog asortimana.

Do najvišeg, Platina nivoa, stižete ukoliko u toku mjeseca ostvarite kupovinu u vrijednosti 350KM ili više. Tada svaku Vašu kupovinu nagrađujemo sa bonusom u vrijednosti do čak 0,08 KM po litru goriva i do 50% bonus poena u odnosu na iznos računa za odabrane artikle iz dopunskog asortimana, ili 5% na ostale proizvode.**

Nivo Vaše kartice se automatski ažurira početkom svakog kalendarskog mjeseca.

Program „Zajedno na putu“ dostupan je na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama sa ciljem nagrađivanja potrošača, pružajući Vam brojne pogodnosti prilikom kupovine goriva, roba i usluga.

* U obračun bonusa ne ulaze cigarete, časopisi, dnevna štampa, sve vrste elektronskih dopuna i proizvodi u okviru programa sakupljanja kupona i uz koje se dobija popust uz karticu "Zajedno na putu".

** Detaljnu shemu popusta pogledajte u tabeli ili se informišite putem pravila programa.