Kako pristupiti programu

Da biste preuzeli svoju „Zajedno na putu“ karticu potrebno je da posjetite Gazprom ili NIS Petrol benzinsku stanicu, gdje možete da kupite start paket za Program sa Vašom karticom po cijeni od 3KM.

Aktivacija kartice podrazumijeva sljedeće korake:

  1. Popunite aplikacionu formu za aktivaciju kartice koju ste dobili od Vašeg prodavca
  2. Potpišite aplikacionu formu
  3. Popunjenu i potpisanu aplikacionu formu predajete ovlaštenom licu (na kasi) na Gazprom ili NIS Petrol benzinskoj stanici.

Nakon toga, u najkraćem roku (nakon obrade Vaše aplikacione forme) dobit ćete potvrdu da je Vaša kartica lojalnosti aktivirana i da ostvareni bonus možete da koristite na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama.

Onog trenutka kada Vaša kartica bude aktivirana, dobijate mogućnost da na personalizovanoj internet stranici pratite sve podatke koji se tiču Vaše kartice lojalnosti. Aktivirajte Vaš nalog na stranici "Moj nalog" i budite uvijek u toku sa svojim transakcijama i vrijednosti ostvarenog bonusa.