Koristite bonus

Ostvareni bonus* možete koristiti po svom izboru za kupovinu goriva, robe ili usluga na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama u BiH, nakon aktiviranja kartice. Period za aktiviranje kartice je od 7 do 30 dana od datuma popunjavanja i predaje pristupnice.

Na primjer, ako Vaš osnovni račun iznosi 100KM, a na kartici imate ostvareni bonus u vrijednosti od 20KM, 20KM možete platiti bonusom sa kartice „Zajedno na putu“, a ostatak računa gotovinom ili karticom, po izboru. 

Iznos osnovnog računa 100KM
Iskorišteni bonus na kartici 20KM
Ostaje za platiti 80KM

Ukoliko se ne odredi iznos bonusa koji se troši, sistem automatski koristi maksimalni mogući iznos bonusa po računu.

Pored ostvarenog bonusa, na Vašoj personalizovanoj stranici „Moj nalog’’ u okviru sajta www.zajednonaputu.ba, imate uvid i u vrijednost Vaših ostvarenih transakcija i kupovina.

* Bonus se ne može koristiti za kupovinu cigareta, časopisa, dnevne štampe, kao i za svih vrsta elektronskih dopuna.