Limiti

Limiti koji važe  u okviru jedne benzinske stanice

Dnevni limiti:

 • Dnevni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 100l
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 300l
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 200 KM
 • Dnevni ukupni broj transakcija za dodeljivanje bonusa – 3
 • Dnevni ukupni broj transakcija za trošenje bonusa – 3

Sedmični limiti:

 • Sedmični ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 300l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 900l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga –300 KM

Mjesečni limiti:

 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 600l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 1800l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 600 KM

 

Limiti koji važe globalno, na cijeloj maloprodajnoj mreži

Dnevni limiti:

 • Dnevni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela) – 200 L
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 600l
 • Dnevni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 300 KM

Sedmični limiti:  

 • Sedmični ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela)  – 400 l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu naftnih dizel goriva  – 1200 l
 • Sedmični ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 500 KM

Mjesečni limiti:

 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata (osim dizela)    800 l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dizel goriva – 2400l
 • Mjesečni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 1000 KM
   

LIMit za transakcije kod kojih se troši bonus na kartici

Nije moguće ostvariti bonus na transakcijama kod kojih se bonus koristi za plaćanje.