Ostvarite bonus

Pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama sa karticom „Zajedno na putu’’ ostvarujete određeni bonus*. Bonus se obračunava dan nakon Vaše kupovine i deponuje na karticu. Ukoliko je kartica aktivirana možete ga odmah koristiti, a vrijednost ostvarenog bonusa zavisi od nivoa Vaše kartice. Srebro, zlato i platina su nivoi koje Vaša kartica može imati, a uslovljeni su iznosom Vaše mesečne potrošnje u prethodnom mjesecu.

Tabela ispod prikazuje nivo Vaše kartice i vrijednost bonusa u odnosu na iznos Vašeg mjesečnog računa.

Potrošnja u prethodnom mjesecu Nivo Kartice u tekućem mjesecu Procenat za dodjelu bonusa za svaku transakciju
0-200KM SREBRO 1%
200-350KM ZLATO 2%
350KM i više PLATINA 3,5%


Na početku Vaš nivo je Srebro i svaka Vaša kupovina nagrađuje se sa bonusom u vrijednosti  1% iznosa računa. Kada u toku mjeseca ostvarite potrošnju veću od 200KM, Vaš nivo u sljedećem mjesecu napreduje u Zlato, te Vašu kupovinu nagrađujemo sa bonusima u iznosu 2% vrijednosti računa. Do najvišeg, Platina nivoa, stižete ukoliko u toku mjeseca ostvarite kupovinu u vrijednosti 350KM ili više. Tada svaku Vašu kupovinu nagrađujemo sa bonusom u vrijednosti čak 3,5% iznosa Vašeg računa.

Nivo Vaše kartice se automatski ažurira početkom svakog kalendarskog mjeseca.

Program „Zajedno na putu“ dostupan je na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama sa ciljem nagrađivanja potrošača, pružajući Vam brojne pogodnosti prilikom kupovine goriva, roba i usluga.

* U obračun bonusa ne ulaze cigarete, časopisi, dnevna štampa i sve vrste elektronskih dopuna.