Tvoja kartica je postalna digitalna!

Uz unaprijeđenu „Zajedno na putu“ aplikaciju, vaša kartica lojalnosti će uvijek biti uz vas!

Ažurirajte svoju aplikaciju i bit ćete već danas u mogućnosti da sakupljate i koristite bonus putem QR koda na telefonu.

Sakupljajte i koristite svoj bonus brzo, jednostavno i ne brinite da li ste zaboravili svoju karticu lojalnosti!

Preuzmite „Zajedno na putu" aplikaciju:

              

Korišćenje nove funkcionalnosti „Zajedno na putu" je jednostavno: